Forældrebestyrelse

Bestyrelsen i dagtilbudsområde Tårnborg er sammensat af forældre og ansatte fra begge institutioner, altså en fælles bestyrelse.
 
De forældrevalgte er alle valgt via forældrerådene fra de 2 institutioner.

Bestyrelsens opgaver består bl.a. i at udarbejde fælles principper/politikker for institutionerne, samt skal de forholde sig til diverse høringssvar, budget og lignende.

Bestyrelsen har møde 4-6 gange årlig og møderne holdes på skift i de to institutionerne. Desuden er der et årligt temamøde med politikker fra Børn og Unge udvalget.

Bestyrelsen er tillige repræsenteret ved ansættelse af personale til institutionerne.

 

Siden er sidst opdateret 6. juni 2019