Forældreråd

I institutionen er der valgt et forældreråd bestående af 5-7 
forældrerepræsentanter og 1-2 personalerepræsentant.

Forældrerådet er bindeled mellem forældre og forældrebestyrelsen.

Forældrerådets primære opgave er at støtte op om dagligdagens aktiviteter og arrangementer i institutionen.

Forældrerådsmøder afholdes mindst 4 gange årlig i institutionen og afholdes i forbindelse med forældrebestyrelsesmøder.