Fælles ledelse

Dagtilbudsområde Tårnborg består af to institutioner

Dagtilbudsområde Tårnborg

- består af to institutioner:

Børnegården Kildebakken har et tæt samarbejde med Børnehuset Storebæltsvej bl.a. ved:

  • Fællesleder Kirsten Søndergaard
  • Fællespædagogisk personaleweekend
  • Fælles bestyrelse (hver sit forældreråd)
  • Fælles personalemøder.

Der er tilknyttet en daglig pædagogisk leder på hver institution. Børnegården Kildebakkens pædagogiske leder er også overordnet fællesleder for begge institutioner.

Dette betyder, at vi har fælles

  • forældrebestyrelse
  • Med-Udvalg
  • personalemøder 3-4 gange om året
  • kursusdage
  • feriesammenlægning