Personale

Fælles- og daglig pædagogisk leder

 • Kirsten Søndergaard

Vuggestuegruppe

Troldungerne 1+2

 • Maj-Britt, medhjælper
 • Trine, pædagog
 • Lonnie, pædagogisk grunduddannelse
 • Tina, pædagog
 • Gitte, medhjælper (også på vildbasserne)
 • Vibeke, pædagog/stedfortræder

Børnehavegrupper

Vildbasserne

 • Nancy, pædagog
 • Lise, pædagog
 • Gitte, medhjælper(også på troldeungerne)

Krudtuglerne

 • Heidi, pædagog
 • Christina, pædagogisk assistent
 • Gitte B, medhjælper (også på Troldene)

Troldene

 • Helle J, pædagog
 • Jenny, pædagog
 • Gitte B, medhjælper (også på Krudtuglerne)

Vikarer

 • Vi har løbende ansat medhjælpere i tidsbegrænsede stillinger, afhængigt af børneantal og behov på de forskellige stuer.
 • Vi har et fast korps af dygtige vikarer, som hjælper os ved det faste personales fravær.
 • Fotos af personalet (også vikarer m.m.) hænger på væggen ved udgangen, så man altid kan se, hvem der på arbejde.

Servicemedarbejder

 • Børnegården Kildebakken udvendige og indvendige vedligehold bliver varetaget af Ejendomsservice under Kommunale Ejendomme.

Rengøring

 • Rengøringsfirma