Aula

Dette er en vejledning til jer forældre. Nogle af jer kender sikkert Aula i forvejen, da det bliver brugt i skolerne.

Her vil vi prøve at opremse nogle vigtige vejledninger og aftaler, som vi alle skal kende og overholde.
Aula kan og skal ikke erstatte den daglige kontakt mellem forældre og personale, men indeholder en masse funktioner som gør hverdagen lettere for vores samarbejde. 

I skal logge på Aula (i boksen til højre)

Første gang skal I logge på med NemID. I kan derefter lave jeres egen kode. Hvis både far og mor skal kunne rette i stamkortet skal I være opmærksomme på at oprette hver jeres kode.

I skal udfylde de oplysninger der mangler i barnets stamkort, sørg for at der er korrekte telefonnumre og mailadresser. Det er vigtigt at vi hele tiden kan komme i kontakt med jer, ved eksempelvis sygdom.

I skal ligeledes være opmærksomme på at udfylde alle tilladelser og indberette ferie og fridage.

I menupunktet ”kontaktpersoner”, skal I oprette hvis der er andre end jer selv der må hente jeres barn, f.eks. bedsteforældre.

Komme og gå

”Komme og gå” er den del, der er meget vigtig i hverdagen. På info skærmen i alrummet skal I melde barnet ”kommet” og huske at melde ”gået” når barnet bliver hentet.

Kommet: Klik på ”børn”, og så ”gruppe” dernæst på barnet/billede og derefter på ”er kommet” og OK.

Gået: Klik på ”børn”, og så ”gruppe” dernæst på barnet/billede og derefter på ”gået hjem” og OK. Beskeder mellem personale og forældre kan skrives i systemet og andre kan ikke læse det.

Lidt informationer:  Selve systemet giver personalet overblik over fremmødte børn, over ferie og sygdom. Systemet håndterer aftaler fra forældre om f.eks. hvis de bliver hentet af andre end forældre mm.

Det I som forældre skal gøre

  • Gå til hjemmesiden (link i boksen til højre)
  • Log ind med NemID og opret din egen kode.
  • Læs mere på aulainfo.dk (nyt vindue)
  • Tjek barnets stamkort og indtast oplysninger.
  • Kontakt personalet hvis du er usikker på hvordan det fungerer i praksis.

 

Det lyder lidt mere indviklet end det er, personalet vil gerne hjælpe