Værdier

Vi inddrager Slagelse kommunes fire værdiord:

Vores børn bliver kompetente af selv at få lov, de bliver modige af at prøve nye ting. Når de voksne er tydelige i at guide, får vi glade børn.

 

For at skabe størst mulig tryghed, nærvær og forudsigelighed har vi i vores pædagogik valgt at være stueopdelt med:

  • 1 Storegruppe
  • 2 børnehavegrupper
  • 1 vuggestuegruppe.

Det betyder, at børnene hører til på en stue, men vi er et hus med åbne døre. Dørene mellem stuerne er åbne i ydertimerne. Børnene må gå på besøg på stuerne.

  • Vi holder traditioner, fester og projekter sammen i hele huset.
  • Vi arbejder ud fra et anerkendende menneskesyn.
  • Vi lægger vægt på at være åbne, imødekommende og skabe et trygt lærerigt og udviklende miljø.
  • Vi er opmærksomme på at være gode rollemodeller.
  • Godt humør og smil hører med til vores hverdag.
  • I vores pædagogik vil vi arbejde for, at også børn med særlige behov, gives optimal mulighed for udvikling på deres præmisser.