Stuer

Vi er et hus, men stuerne arbejder forskelligt. Vi laver en del forskellige aktiviteter på tværs af huset.

Vi er opmærksomme på, at der arbejdes ud fra børnenes niveau, udvikling og ikke mindst, det der interesserer dem.

Vi medinddrager børnene i vores planlægning af hverdagen, som en naturlig del af vores pædagogiske arbejde.