Troldeungerne

Stuen er baseret på tryghed og nærvær. Det er her, at børnene får deres start i Kildebakken. Stuen vil hjælpe og støtte jeres barn og jer i overgangen fra hjem til vuggestuen.

Her vil dit barn trygt kunne tilegne og afprøve færdigheder, som de vil bygge videre på livet igennem. Vi vil tilbyde aldersvarende aktiviteter og møde barnet hvor det er, for bedre at kunne guide og støtte det enkelte barn lige præcis, hvor der er behov.

Der vil efter 3 mdr. afholdes en samtale om, hvordan dit barn er faldet til. Efterfølgende vil der være 1 årlig samtale.
Der arbejdes efter vores lærerplan, kanon og handleguide for at kunne opnå det bedst mulige forløb for det enkelte barn og gruppen som helhed

Dagligdag

Klokken 5.45- 7.30 er vi i fællesrummet. Her tilbyder vi morgenmad til de børn der ønsker det.

Klokken 7.30 går vi på stuerne
Klokken 9.15 tilbydes der formiddagsmad
klokken 9.30 de planlagte aktiviteter for dagen.

Klokken 11.00 spiser vi og hygger os med de medbragte madpakker. Efter maden skal de fleste af børnene have en middagslur.

Klokken ca. 14.30 tilbydes der eftermiddagsmad.


Telefonnr til troldeungerne 24952836