Barnets start

Ind- og udmeldelse

Udmeldelse af institutionen skal ske med 1 måneds varsel fra den sidste i måneden.
Du kan på Slagelse Kommunes hjemmeside læse og selvbetjene dig til følgende oplysninger: 

Barnets start

Så snart dit barn har sagt ja tak til pladsen, får barnet tilsendt et velkomstkort med en dato for et møde, hvor personalet har sat tid af til samtalen og modtage dit barn.

Det er her vigtigt, at fortælle personalet alt, hvad der er vigtigt, for at dit barn får en god start.
Vi anbefaler en stille og rolig start hvor mor og far har god tid. Evt. bliver et par timer, og hvis det er muligt, at barnet starter med få timer ad gangen.

Efter 3 måneder vil I blive indkaldt til en "trivselssamtale".

Ferie- og fridage 

  • Det er vigtigt for dit barn at holde fri
  • Tillad dit barn at holde mindst 3 ugers sommerferie
  • Det er vigtigt, at du informerer personalet, når dit barn holder fri
I sommerferien vil dit barn kunne opleve at skulle være i Børnehuset Storebæltsvej.
Vi vil i 3 uger være sammen med Børnehuset Storebæltsvej. Dette gør vi, da der er mange børn, der holder ferie med deres forældre og nogle af de ansatte holder også ferie.   
Siden er sidst opdateret 23. september 2019