Misbrugspolitik

Misbrug politikken er udarbejdet med henblik på at sikre den nødvendige fokus på misbrug af alkohol og andre rusmidler, samt give såvel medarbejdere som ledelsen nogle retningslinjer for håndtering af misbrugsproblemer.

Det betyder bl.a. at medarbejderne vil spørge ind til forældre eller andre, der lugter af alkohol eller virker påvirket, og hvis personalet får begrundet mistanke om for stor indtagelse af rusmidler, vil de nægte at udlevere jeres barn. Andre i familien vil derfor blive kontaktet for afhentning af jeres barn.

Siden er sidst opdateret 15. august 2013